Điều khoản và điều kiện tại 7mez

Điều khoản và điều kiện 7mez là một nội dung hết sức quan trọng để đảm bảo người dùng có trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia truy cập vào trang web này. Những điều khoản này đều sẽ thể hiện nhiệm vụ và lợi ích mà người chơi và bên cung cấp nội dung là 7mez phải tuân thủ. Bạn cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết nhé.

Một số điều khoản chung khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm tại 7mez

Các điều khoản mà 7m cung cấp đều có quy định rõ ràng cho người chơi khi sử dụng các dịch vụ mà trang web này cung cấp. Trang web này cũng nêu rõ rằng tất cả những dịch vụ mà website cung cấp đều không có tính bảo hành và tất cả những tính năng cũng như dịch vụ có sẵn đều đã được kiểm nghiệm. 

Điều khoản và điều kiện 7mez là gì?
Điều khoản và điều kiện 7mez là gì?

Tuy nhiên 7mez không đảm bảo quá trình vận hành hệ thống luôn suôn sẻ mà chắc chắn sẽ xảy ra gián đoạn hoặc bị lỗi do nhiều yếu tố khách quan. Ngoài ra trang web cũng nói rằng 7mez không đảm bảo những sản phẩm, chuyên mục mà website cung cấp đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của người dùng. 

Các điều khoản và điều kiện 7mez khi sử dụng dịch vụ

Khi người chơi sử dụng các dịch vụ của 7mez người chơi sẽ phải tuân thủ tất cả những quy định mà nhà phát hành đưa ra. Người chơi cũng phải chấp nhận và tuân thủ hết những điều kiện cơ bản mà hệ thống cung cấp để vận hành một cách lâu dài như sau:

Các điều khoản và điều kiện 7mez khi sử dụng dịch vụ
Các điều khoản và điều kiện 7mez khi sử dụng dịch vụ
  • Tuân thủ mọi quy định về pháp luật Việt Nam đã ban hành
  • Bắt buộc thanh toán các khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận của hai bên trong trường hợp sử dụng những dịch vụ tính phí theo quy định của trang web
  • Mọi tranh chấp về quyền lợi, nghĩa vụ giữa người chơi và nhà cung cấp sẽ được giải quyết dựa vào cơ sở thỏa thuận và hợp tác, hạn chế tối đa tình trạng xử lý xung đột bằng luật pháp. 

Các điều khoản và điều kiện 7mez khi thanh toán các khoản phí dịch vụ

7mez cung cấp các chuyên mục, dịch vụ trên web site của mình hoàn toàn công khai và miễn phí chính vì thế người chơi không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với các chuyên mục tham khảo thông tin, tin tức, hướng dẫn trên hệ thống. Tuy nhiên người chơi sẽ phải đồng ý rằng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chấp nhận tuân thủ các quy định của hệ thống về các vấn đề thanh toán chi phí khi phát sinh trong quá trình sử dụng. 

Các điều khoản và điều kiện khi thanh toán và sử dụng dịch vụ
Các điều khoản và điều kiện khi thanh toán và sử dụng dịch vụ

Tại 7mez sẽ không có hình thức đăng ký tài khoản bởi đây là một trang web hoàn toàn miễn phí chính vì thế người chơi không phải nhận các ràng buộc trong quy đinh tạo tài khoản và thanh toán chi phí dịch vụ. Mặc dù vậy bạn vẫn phải cam kết sử dụng dịch vụ với mục đích tốt, nếu có dịch vụ yêu cầu thanh toán phí cần chấp nhận theo điều khoản nếu muốn sử dụng tiếp. 

Các điều khoản và điều kiện 7mez về giới hạn trách nhiệm

7mez chỉ cung cấp những thông tin theo đúng giới thiệu mà trang web này cung cấp. Chính vì thế người chơi cần phải xác nhận và đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm hoàn toàn khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm mà trang web này cung cấp. Trong trường hợp có cá nhân khiếu nại đến hệ thống khi người chơi vi phạm các quy định thì người chơi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường theo đúng thỏa thuận ban đầu.

Các điều khoản và điều kiện về trách nhiệm giữa 2 bên
Các điều khoản và điều kiện về trách nhiệm giữa 2 bên

Đối với 7mez, trang web này cũng cam kết chịu mọi trách nhiệm trước những thông tin mà mình cung cấp trên hệ thống. Đồng thời trang web này còn phải đảm bảo việc bảo vệ thông tin người chơi khi truy cập và mọi vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của mình.

Kết luận

Trên đây là những điều khoản và điều kiện 7mez khi người chơi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm tại trang web này mà bạn cần nắm rõ. Đây đều là những nội dung cơ bản để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên khi sử dụng và vận hành hệ thống. Hi vọng nội dung này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những quy định mà 7mez đưa ra.

Xem thêm các chính sách của 7MEZ.COM